Disclaimer

Disclaimer voor Gritfoster.nl

Gritfoster verleent u hierbij toegang tot gritfoster.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Gritfoster behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Gritfoster spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gritfoster.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gritfoster.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gritfoster, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

De Website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Gritfoster maakt gebruikt van cookies op haar website om:
– De werking van haar website te verbeteren
– Haar website te testen en te verbeteren door het monitoren van webbezoek
– De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan gritfoster.nl geen cookies ontvangt.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.